Vico 是同事 , 想約她拍照想了很多次了 , 卻沒有一次成行 , 這次誤打誤撞的不小心就拍到了~~ 


1. 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


9. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20.


    全站熱搜

    Conner 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()