Karen 第一次這樣外拍...也才發現人像攝影最難的地方 , 就是在於經驗不多的 MD 怎麼讓她進入狀況

並不是每個人都像專業 MD 一樣 , 隨便擺好 Pose 只要輕鬆的按下快門就好 , 當中果然還是有差別的

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

    全站熱搜

    Conner 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()